Lidmaatschap

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en alleen per einde seizoen worden beëindigd. Door aanmelding geef je Keep Fit Tiel een incassomachtiging om het inschrijfgeld en de contributie te incasseren van je bankrekening.

Bij inschrijving betaal je eenmalig het inschrijfgeld. De contributie kan per sport verschillen, afhankelijk van de benodigde faciliteiten en begeleiding.  De contributie en het inschrijfgeld worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het volgend seizoen. Betaling vindt plaats door incasso in twee termijnen, aan het begin en halverwege het seizoen.

Indien incasso niet slaagt, zul je een betalingsverzoek ontvangen van de penningmeester. De vereniging behoudt zich het recht voor in dit geval administratiekosten in rekening te brengen.

Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De binnensporten kennen een zomerstop van twee maanden (juli en augustus) en een winterstop van ongeveer 2 weken (rond Kerst en Nieuwjaar). 

Inschrijfgeld en Contributie

SportTypeContributie
AerobicsA€  102,50 per jaar
BadmintonA€  107,50 per jaar
ConditietrainingA€  102,50 per jaar
CVAA€  122,50 per jaar
Dynamic Tennis A€  107,50 per jaar
HardlopenB€   47,50 per jaar
Nordic WalkingB€   50,00 per jaar
Sport en spelA€  102,50 per jaar
VolleybalA€  107,50 per jaar
Core&cardio A €  102,50 per jaar
Inschrijfgeld €    6,80 eenmalig

Type A sporten zijn sporten waarvoor een accommodatie gehuurd moet worden. Type B sporten gebruiken geen accommodatie, maar sporten vanuit een locatie. Het type sport is relevant bij het bepalen van de verschuldigde contributie.

Wanneer je aan meerdere sporten deelneemt kent Keep Fit een aantrekkelijke kortingsregeling. Een sporter die meerdere sporten beoefent krijgt namelijk een korting op de tweede en eventueel volgende sporten. Bij de eerste sport van type A en een volgende sport van type A krijgt men 50% korting op de goedkoopste A sport(en). Bij de eerste sport van type A en de tweede sport van type B krijgt men maximaal één B sport gratis. Bij de eerste sport van type B en een volgende sport van type B krijgt men 50% korting op alle volgende B-sporten.

Bankrelatie:
Rabobank, rekeningnummer IBAN NL21RABO 036 297 2028, ten name van Keep Fit, Tiel.

Eventuele opzeggingen van lidmaatschap dienen vóór 1 juni in bezit te zijn van de ledenadministratie. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Privacy statement

Huishoudelijk reglement